Ældre

Vi modtager rigtigt gerne ældre patienter i klinikken.

Ældre og skrøbelige patienter >75 år tilbydes årligt opsøgende hjemmebesøg, hvor lægen kommer ud i eget hjem og gennemgår medicin, aktuelle klager, tidligere sygehistorie og lægger en plan for den fremtidige indsats.