Klinikkens øvrige læger

I klinikken uddanner vi kommende kollegaer indenfor det almen medicinske speciale. Det kan være KBU-læger som del af deres turnus efter de har færdiguddannet sig som læger eller læger der er længere i deres specialisering mod at blive praktiserende læger.

Pr. 1/4-2020 startede læge Sie, som er i gang med videreuddannelsen til speciallæge i almen medicin. Hun kommer 1 gang om måneden de næste 2,5 år.

Pr. 1/4-2021 startede læge Rie, som er i gang med videreuddannelsen til speciallæge i almen medicin.  Hun kommer 1 gang om måneden de næste 2,5 år.

Pr. 1/9-2021 startede læge Thomas, som er i gang med videreuddannelsen til speciallæge i almen medicin. Han kommer 1 gang om måneden de næste 2,5 år.

Pr 1/8-2023 startede læge Simon, som er færdiguddannet læge og er i gang med sin KBU. Han skal være i klinikken i 6 mdr

Pr 1/11-2023 startede læge Bue, som er i gang med videreuddannelse til speciallæge i klinisk farmakologi. Han skal være i klinikken i 6 mdr.