Rebecca Glistrup

Læge fra Aarhus Universitet 2012

Speciallæge i Almen medicin 2022

Ansættelser indenfor sygehusvæsenet:

Afdeling for Endokrinologi/hormon, Intern medicin, Mavetarmkirurgi, Gynækologi og Obstetrik, Psykiatri, Pædiatri/børnesygdomme og Børne-/unge- psykiatri 

Har arbejdet som praktiserende læge i Helsingør, Vesterbro og Frederiksberg.

Ansættelser udenfor sygehusvæsenet:

Har undervist i livsstilssygdomme for sundhedspersonale ved sygeplejerskeskolen og At work.

Har arbejdet som frivillig ved Star Light Children Hospital, Sydney i Australien

Privat: Gift og har 3 børn