Personale

Vi har lægesekretær Rikke, sygeplejerske Amalie og Anne-Dorte, jordemoder Katrine samt lægestuderende Cecilia og Laila til at hjælpe i klinikken.

Amalie blev færdiguddannet som sygeplejerske i 2002. Hun har arbejdet som sygeplejerske indenfor forskellige specialer herunder mave/tarmkirurgi, cardiologi og almen praksis. Hun er specialuddannet indenfor cardiologi og har tidligere været ansat på en akut hjerteafdeling, en hjerte/lungetransplantationsafdeling samt i et hjerteambulatorium . Hun har tidligere været ansat som konsultationsygeplejerske i en anden lægepraksis i 3 år. 

Anne-Dorte blev færdiguddannet som sygeplejerske i 1992. Hun har arbejdet som sygeplejerske indenfor forskellige specialer herunder mave/tarmkirurgi, cardiologi, ørenæsehals og almen praksis. Hun har arbejdet som konsultationsygeplejerske siden 2000 i Viborg og flyttede til København i 2021, hvor hun startede i Århusgade Lægehus. Anne-Dorte tager sig af rejsevejledning og rejsevaccinationer i klinikken. 

Katrine er autoriseret jordemoder fra 2006 med mange års erfaring fra fødegang og barselsambulatoriet på Rigshospitalet. Hun har derudover arbejdet som jordemoder i en privatklinik, hvor hun har varetaget fødselsforberedelse, ammevejledning, akupunktur og graviditetsscanninger. Katrine er internationalt certificeret ammekonsulent og har kursus i obstetrisk akupunktur. 

Personalet varetager samlet bl.a. følgende opgaver:

 • Blodprøvetagning
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Hjertekardiogram
 • Børnevaccination
 • Rejsevaccinationsvejledning
 • Halspodning
 • Urinundersøgelse
 • Kronikerkontrol
 • Celleprøve
 • Kontrol efter mellemørebetændelse
 • Præventionskontrol 
 • INR kontrol
 • Sårbehandling
 • Ammevejledning
 • Graviditetskontroller
 • Fertilitetsudredning
 • Spiraloplægning
 • 2. og 3. års børneundersøgelser