Medicintilskud

En del af den medicin, som du køber på recept, har generelt tilskud.

Det medfører, at du automatisk får tilskud eftermedicintilskudsgrænserne, når du køber medicinen.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra, ses af skemaet herunder.

Du kan i nogle tilfælde få individuelle tilskud til medicin; dvs. medicintilskud som bliver bevilget til dig personligt.

Der findes forskellige former for individuelle medicintilskud:

enkelttilskudforhøjet tilskudterminaltilskud

Det er din læge, der vurderer dine behov og kan søge om individuelle medicintilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Pris for ansøgning om enkelttilskud på medicin 500,- kr. inkl. moms.